The Salon Material Blog is under constant reconstruction.

Salong Material är ett initiativ av Johanna Gustafsson Fürst och Liv Strand för att skapa ytterligare sorters samtal genom att bygga om broarna och kasta fler mentala rep mellan orden – talade och skrivna – och rummet, tingen, materialet och kropparna.

Salon Material is an initiative by artists Johanna Gustafsson Fürst and Liv Strand that aim for another type of dialogue by rebuilding the bridges and throw mental ropes between words – spoken or written – and space, things, material and bodies.