The Salon Material Blog is under constant reconstruction.

Salong Material är ett initiativ av Johanna Gustafsson Fürst och Liv Strand för att skapa ytterligare sorters samtal genom att bygga om broarna och kasta fler mentala rep mellan orden – talade och skrivna – och rummet, tingen, materialet och kropparna.

Salon Material is an initiative by artists Johanna Gustafsson Fürst and Liv Strand that aim for another type of dialogue by rebuilding the bridges and throw mental ropes between words – spoken or written – and space, things, material and bodies.

Salong Material utifrån experten under grävande, 4 juni 2012

Gropar och högar utgjorde den materia som bildade mellanrum –och förhandling– mellan deltagarna.

Experts as subject concurrent with digging, an act that strengthened and / or disturbed the concentration of different participators. The notion of simultaneity became a topic in itself.
Salong Material utifrån elementet JORD, 11 april 2012Salongen blev ekologisk jord mellan tårna och sophögen i TV-programmet Fragglarna som ett ultimat orakel.

Salon EARTH became organic soil between the toes, questions of ownership and subordination of the earth and ended up in the rubbish heap of the TV show Fraggle Rocks as the ultimate oracle. 
Salong Material utifrån Riksarkivet, 22 februari 2012

Bergrummet på Riksarkivet tog med oss till arkiv som samlad mängd information, som spår och sökvägar.


Salong Material utifrån elementet VATTEN, 25 januari 2012

Vatten utmynnade i flödesmanifest som gycklade med flödet både som teoretisk strömning att stämma i och som marknadsfenomen.
Salong Material utifrån elementet ELD, 15 december 2011

Kvällen skapade perspektiv på och omsorg om rummet, hetta och kyla.Salong Material utifrån elementet LUFT, 9 november 2011

Luft som förutsättning för sociala mellanrum, som frånvaro och nödvändighet för andning, och i en bild-tour från Milano sökandes efter luft i staden genom konst och rum.


Salong Material utifrån Bruno Latour och Falke Pisano, 14 september 2011

Latourska eller/och Pisanska bilder utsågs av deltagarna till en gemensam power-point som kvällens samtal byggdes på.


Salong Material utifrån Lucy Lippard och salongdeltagarnas bidrag, 26 april 2011

Formen på Salongen utgick från en önskan att komplettera Lucy Lippards relativt öppna text med ytterligare stoff. Erfarenheten blev att frågan var för öppet ställd och det bidrog i sig till att utveckla formatet för Salong Material. Inriktningen kom att fokuseras till deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

Salong Material utifrån Henri Lefebvre och Ursula Biemann, 22 mars 2011

Med utgångspunkt i Henri Lefebvres vilda staplande av påståenden materialiserades vårt sociala rum i form av kurragömmalek och  producerande av brott med förväntan genom reenactments.

Salong Material utifrån Spinoza och Sturtevant, 2 februari 2011

Sturtevants konstnärskap gäckade viljan till att utreda. Spinoza kom att utgöra en fast punkt i meningssökandet som materialiserades i grupper med uppgift att bereda måltidens delar.