Salong Material utifrån elementet LUFT, 9 november 2011

Luft som förutsättning för sociala mellanrum, som frånvaro och nödvändighet för andning, och i en bild-tour från Milano sökandes efter luft i staden genom konst och rum.