Salong Material utifrån Bruno Latour och Falke Pisano, 14 september 2011

Latourska eller/och Pisanska bilder utsågs av deltagarna till en gemensam power-point som kvällens samtal byggdes på.