Salong Material utifrån elementet VATTEN, 25 januari 2012

Vatten utmynnade i flödesmanifest som gycklade med flödet både som teoretisk strömning att stämma i och som marknadsfenomen.