Salong Material utifrån Riksarkivet, 22 februari 2012

Bergrummet på Riksarkivet tog med oss till arkiv som samlad mängd information, som spår och sökvägar.