Salong Material utifrån Henri Lefebvre och Ursula Biemann, 22 mars 2011

Med utgångspunkt i Henri Lefebvres vilda staplande av påståenden materialiserades vårt sociala rum i form av kurragömmalek och  producerande av brott med förväntan genom reenactments.