Salong Material utifrån Lucy Lippard och salongdeltagarnas bidrag, 26 april 2011

Formen på Salongen utgick från en önskan att komplettera Lucy Lippards relativt öppna text med ytterligare stoff. Erfarenheten blev att frågan var för öppet ställd och det bidrog i sig till att utveckla formatet för Salong Material. Inriktningen kom att fokuseras till deltagarnas kunskaper och erfarenheter.